Dodatek Oxyline

Dodatek Oxyline jest odpowiedzią na rosnący problem odpadów plastikowych. Wystarczy dodać 1% dodatku Oxyline aby produkty stały się oxodegradowalne ,bez wpływu na stabilność procesu produkcji.Produkty uszlachetnione Oxyline po swoim cyklu życia tracą swoją masę cząsteczkową, zmieniają się w hydrofilową cząsteczkę co przyspiesza proces degradacji.Sam proces jest aktywowany przez światło słoneczne.


Stosowanie dodatku Oxyline pozwala chronić środowisko , nie zawiera metali ciężkich. Jest łatwy w dozowaniu, posiada kompatybilność zarówno z Virgin material jak i regranulatami. .Spełnia większość norm środowiskowych na całym Świecie.Posiada wysoką skuteczność.